Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van de diensten van Zoekertjes.net ga je akkoord met volgende gebruikersvoorwaarden. Bekijk ook onze Privacy Policy.

  • - De adverteerder is verantwoordelijk voor de inhoud van je advertentie. Bij overtredingen van de wet behouden we ons het recht om je verzamelde gegevens door te spelen aan de bevoegde instanties.
  • - Zoekertjes.net heeft het recht om bepaalde advertenties te weigeren zonder opgave van reden. Wij kunnen tevens gebruikers verwijderen zonder opgave van reden.
  • - Er mogen geen zaken worden aangeboden of gevraagd die tegen de wet zijn. Het aanbieden van onder meer volgende items is dan ook ten strenge verboden: gestolen artikelen, namaakproducten, aandelen, gevaarlijke stoffen, legitimatiebewijzen, erotische diensten, beschermde diersoorten, ivoor, bont, munitie, drugs, medicijnen, etc. (niet-exhaustieve lijst).
  • - Door gebruik te maken van onze diensten ga je akkoord dat wij u op geregelde tijdstippen je op de hoogte houden van ontwikkelingen, promoties, aanbiedingen via e-mail. Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan partners voor relevante informatie.

Zoekertjes.net is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit geplaatste advertenties, transacties of contacten die daaruit volgen.

Heb je een advertentie of gebruiker gevonden die deze gebruiksvoorwaarden niet respecteert? Hier kan je eventueel misbruik melden.

Voor vragen over onze gebruikersvoorwaarden en/of Privacy Policy kan je ons steeds contacteren.